Muutosilmoitukset

Asunnossa tehtävistä muutoksista on tehtävä muutosilmoitus

Lisätietoja

Hallitukselle tehdään tiedonanto sähköpostilla osoitteeseen: hallitus@vuorikaunokki.fi

Muutoksen saa aloittaa vasta,kun on saatu hyväksyntä.

Valmiit lomakkeet seuraaviin asioihin: