TIEDOTE 2021
 • Kesäkuussa suoritetaan kattojen puhdistus sammaleista pesemällä. Sammaleiden siivoaminen talon vierustoilta jää asukkaiden vastuulle.


TIEDOTE 2014
 • Taloyhtiössä suoritettiin julkisivu- ja räystäsmaalaus. Maalaus suoritettiin toukokuu - heinäkuu välisenä aikana.

 • Puutarhurit suorittivat pensas- ja puuston leikkauksia syysluun aikana. Siistimistyöt tehtiin Margetanpuiston puutarhureiden toimesta.


TIEDOTE 2013
 • Vuorikaunokin alueella suoritettiin 3-4.12. viemäröintien pistotarkastuksia, jotka liittyivät 10-vuotistarkastukseen.

 • Taloyhtiön alueella suoritettaan puiden ja pensaiden kaato- ja siistimistöitä. Siistimistyöt tehdään Margetanpuiston puutarhureiden toimesta ja he aloittavat työt säiden salliessa viikon 34 aikana. Taloyhtiön alueelta kaadetaan ammattilaisten toimesta kolme puuta ja niistä on erillinen ilmoitus taloyhtiön ilmoitustaululla. Kaato toimenpiteet tehdään syksyn aikana.  

 • Kiinteistössä As Oy Espoon Vuorikaunokki, Haapaniemenrinne 5, ESPOO tehdään kiinteistön kuntoarvio. Tilaajan yhteyshenkilönä toimii isännöitsijä Matti Urponen Karakallion huolto Oy:stä. Kiinteistökierroksen aikana tarkastetaan kiinteistön yleiset tilat, Piha-alueet, rakennus- ja LVIS-tekniikka. Kartoittajat liikkuvat kohteella TO 6.6. ja PE 7.6.2013 aikana. Työ ei tässä vaiheessa edellytä asukkailta toimenpiteitä. Toimeksiantoon kuuluu myös kaikkien asuntojen, ja niissä erityisesti märkätilojen tarkastus. Asunnoissa käymisestä tullaan tiedottamaan erikseen hyvissä ajoin, ja asuntojen osalta työ jatkuu kesän jälkeen, aikaisintaan elokuussa 2013. Asuntojen pesutilojen tarkistus suoritetaan seuraavasti
  1.  TI 27.8.2013 aikana asunnot 1-15
  2. KE 28.8.2013 aikana asunnot 16-31
  3. To 29.8.2013 aikana asunnot 32-47
 TIEDOTE 4 / 2012
 • TALOYHTIÖN ALUEEN AKUUTIT HUOLTOTOIMET:
  Taloyhtiön alueen akuutit huoltotoimet voi ja pitää ilmoittaa suoraan huoltoyhtiömme PihaRevon 24h päivystysnumeroon 020 779 0300 (erityisesti taloyhtiömme asukkaille tai kiinteistöille vaaraa/vahinkoa aiheuttavat asiat).
 • PYSÄKÖINTI, LÄMPÖTOLPAT JA PIHATEIDEN NOPEUSRAJOITUS:
  Hallitus haluaa muistuttaa, että:
  − Pysäköinti on sallittu taloyhtiön alueella vain merkityillä paikoilla
  − Lämpötolppien luukut on pidettävä lukittuina
  − Lämmittimien liitäntäjohto on poistettava lämpötolpan pistorasiasta kun se ei ole käytössä
  − Pihateillä suurin sallittu nopeus on 10 km/h
 • RAKENTAMISEN AIKAISEN VAKUUDEN VAPAUTTAMINEN (YIT):
  YIT on lähestynyt joidenkin huoneistojen asukkaita kirjeellä jossa heitä pyydetään vapauttamaan asunnon rakentamisen aikainen vakuus. Tästä asiasta hallitukselle on tullut useita kyselyitä, että miten asiassa kannattaa menetellä. Hallitus on nyt tiedustellut vakuusasiaa tarkemmin niin isännöitsijältämme kuin Kiinteistöliitto Uusimaan lakimieheltä ja päätynyt ohjeistamaan asian näin:

  Asunnon vakuuden vapauttaminen on osakkaan itsensä ja YIT:n välinen asia. Jos asukkaan mielestä hänen omassa huoneistossaan on kaikki asiat kohdallaan, niin hallitus ei näe syytä miksi vakuutta ei voisi vapauttaa. Jos taas asukas on sitä mieltä, että yhtiössä olevat riita-asiat (esimerkiksi taloyhtiön YIT reklamaatio) sisältyvät hänen asuntoonsa, niin hän voi perusteltuaan pidättää omaa vakuuttaan. Tällöin viime kädessä asia voi mennä oikeuden päätettäväksi. Taloyhtiö ei ole kuitenkaan omalta osaltaan vapauttanut vakuutta.
 • ORAVAONGELMA:
  On havaittu, että taloyhtiön alueella oravat ovat aiheuttaneet ongelmia kiinteistöille. Ongelmasta on pidetty katselmus ja asiantuntijan suosituksesta hallitus on päättänyt tilata oravien häkkipyynnin. Olemassa oleva oravakanta pyritään poistamaan taloyhtiön alueelta pyyntiajan puitteissa (1.12.2012 - 31.1.2013) käyttämällä pyyntiin soveltuvia häkkejä.

  Tästä syystä hallitus haluaakin muistuttaa, että taloyhtiön alueella lintujen ja oravien ruokinta on kielletty!
 • MYYRÄONGELMA ALA-EDENIN ALUEELLA (syksyistä asiaa):
  Taloyhtiömme hallitus on saanut useamman yhteydenoton alarivin talojen pihoilla mellastavista myyristä. Myös Ala-Edenin piha-alueen pensaiden alta ja nurmialueilta on löytynyt myyrien koloja. Siksi hallitus on nyt hankkinut taloyhtiön laskuun myyräkarkotetta ja toivoo, että se auttaisi Ala-Edenin alueen ongelmaan. Karkotepakkauksia on jaettu Ala-Edenin alueen asukkaille ja hallitus on sirotellut sitä muille ongelma-alueille. Ohjeen mukaan karkoitteet on siroteltu maan sisään. Karkoterakeet ovat luonnonmukaisia eivätkä sisällä ympäristölle vaarallisia ainesosia. HUOM! Lasten leikkialueelle sirotetta ei ole levitetty. Karkoitetta jäi vielä varastoon joten keväällä suoritettaneen uusi karkoiteisku.
 • TALOYHTIÖN SÄHKÖPOSTIRINKI:
  Hallitus on perustamassa taloyhtiön sähköpostirinkiä jolla mm. tiedotteet ja ohjeistukset voidaan lähettää myös suoraan asukkaille. Jos haluatte liittyä tähän rinkiin niin lähettäkää sähköpostiosoitteenne hallituksen sähköpostiosoitteeseen hallitus (at) vuorikaunokki.fi Liittyminen rinkiin on vapaaehtoista ja tiedotteet julkaistaan edelleen myös taloyhtiön kotisivuilla ja taloyhtiön ilmoitustaululla.
HSY:n joulumuistio:
 • Joulukinkun paistorasvaa ei saa kaataa viemäriin tai vessanpönttöön, koska se voi aiheuttaa tukkeumia putkistossa. Nestemäisen rasvan voi laittaa tiiviiseen astiaan pakattuna sekajätteen joukkoon. Jähmettyneen rasvan voi viedä biojäteastiaan.
 • Myöskään ruokajäte ei kuulu pyttyyn vaan biojäteastiaan.
 • Lahjapaperit kuuluvat energia- tai sekajätteeseen. Ne eivät kelpaa paperin tai kartongin joukkoon, koska ne ovat voimakkaasti päällystettyjä ja sisältävät paljon painovärejä, tarroja ja teippejä.
 • Lahjavalinnoilla voi oleellisesti vaikuttaa jouluna syntyvän jätteen määrään. HSY:n joulusivuilta www.hsy.fi/lahja löytyy ideoita elämyslahjaksi.
 • Uudenvuodentinat ovat vaarallista jätettä, koska ne sisältävät runstaasti lyijyä. Vaaralliset jätteet voi viedä maksutta HSY:n vaarallisten jätteiden konttiin tai Sortti-asemalle.
 • Uudenvuodentinat voi käyttää uudelleen vuoden päästä.
 • Tilan säästämiseksi litistä pakkauslaatikot ennen keräysastiaan laittamista.
 • Kiinteistöjen jäteastioiden tyhjennyksissä on muutoksia joulun aikaan.
  Jouluaattona maanantaina 24.12. astioita ei tyhjennetä.
  Jouluaaton jälkeen aikavälillä 25.12.-29.12., uuden vuoden aattona 31.12. ja sen jälkeen 2.1.-5.1. tyhjennykset aloitetaan poikkeuksellisesti aamulla kello kuusi.
  Pääsääntöisesti viikoilla 52 ja 1 kiinteistöjen jäteastiat tyhjennetään vuorokautta normaalia myöhemmin.
 • Joulukuuset kerätään niissä kiinteistöissä, jotka kuuluvat biojätteen keräyksen piiriin, pääsääntöisesti biojäteastioiden tyhjennysten yhteydessä. Muissa kiinteistöissä kuuset kerätään sekajätetyhjennysten mukana. Joulukuusista ei peritä erillistä hintaa. Kuuset voi viedä myös itse maksutta Sortti-asemille tammikuun ajan.
 • Lisäksi taloyhtiön hallitus haluaa muistuttaa, että taloyhtiön jäteastioihin ei saa laittaa muuta kuin sinne kuuluvaa jätettä. Isot esineet voi toimittaa itse Sortti-asemille tai muille vastaanottajille. Jätteet jotka ovat sijoitettu jäteastioiden ulkopuolelle, ovat ylimääräistä jätettä joista HSY veloittaa taloyhtiötä aina erikseen. Metalliromua voi viedä keväisin kiertäviin keräysautoihin. Lisäksi HSY:llä on isojen esineiden Nouto-Sortti-palvelu, jonka voi tilata hakemaan kotoa huonekaluja tai muita kahden miehen kannettavissa olevia esineitä. Palvelu on maksullinen ja sen voi tilata jätehuollon asiakaspalvelusta puh. (09) 1561 2110.

  YHTEISELLÄ VIITSELIÄISYYDELLÄ SAADAAN TALOYHTIÖN KULUJA KURIIN JA YMPÄRISTÖ SIISTIMMÄKSI!
TIEDOTE 3 / 2012
 • Isännöitsijä ja tekninen isännöitsijä ovat käyneet tarkastamassa yhtiön välikattoja räystäissä olevan mustahome-ongelman takia. Tarkastuksessa ei havaittu huolestuttavia asioita, mutta toisaalta joka paikkaa välikatoista ei päästy tarkastamaan. Tekninen isännöitsijä tulee kesällä irrottamaan räystäslevyjä nähdäkseen, kuinka levyt ja niiden alla olevat katon osat ovat säilyneet. Tavarantarkastajalta on pyydetty lisäselvityksiä räystäiden korjauksen hinta-arviosta.
 • Maalausurakan takuutarkastus pidetään syksyyn mennessä.
 • Hallitus on päättänyt kieltää rullalautailun Ylä-Edenin oleskelu- ja parkkialueella.
 • Yhtiön talvivauriot on käyty läpi isännöitsijän ja Piharevon kanssa. Piharepo korjaa vauriot, mm. rikkoontuneet kattotiilet mahdollisimman pian.
 • Hallitus pyysi isännöitsijää selvittämään kattojen huollon tarvetta ja mahdollisuuksia. Tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan kattojen ja räystäskourujen puhdistus ja huolto budjetoidaan vuodelle 2013.
 • Espoon kaupunki on aloittanut puiden raivauksen omilta mailtaan yhtiön läheisyydestä viikolla 23. Kallion reunan verkkoaita tullaan myös korjaamaan kaupungin toimesta.
 • Paperimolokki-asia on vielä selvityksessä.
 • Hallitus tulee kilpailuttamaan taloyhtiön sähkön syksyn aikana.
 • Lasten leikkivälineiden tarkastuksesta ja huollosta pyydetään tarjous muutamalta eri firmalta. Asia huomioidaan mahdollisesti vuoden 2013 budjetissa.
 • Hallitus muistuttaa, että taloyhtiön vierasparkkipaikat on tarkoitettu vain taloyhtiössä vierailevien autoilijoiden käyttöön.
 • Hallitus pyytää asukkaita kiinnittämään huomiota asuntojen portaisiin ja porraskaiteisiin. Jos kaiteet heiluvat kovin tai huomaatte jotakin muuta epämääräistä rappusiin liittyen, olkaa yhteydessä hallitukseen ja isännöitsijään.
 • Jos olet eristänyt ulkovaraston tai olet miettinyt varaston eristystä, muistathan huomioida varaston alapohjan tuuletuksen.
 • Hallitus pyytää asukkaita kääntämään autojen lämmitystolppien virtakytkimet nollille kesän ajaksi.
 • Yhtiön kevättalkoot pidettiin 12.5. Hallitus kiittää kaikkia talkoissa mukana olleita asukkaita.
KASTELUVUOROT / kesä 2012 Vko    Ylä-eden                                               Ala-eden                                                23 Malmipuro & Tuomainen D15 Uusikauppila J 39 24 Jaamala I 37 Sorvari M47 25 26 Heikkinen A2 27 Jaamala I 37 28 Ravantti C14 Sorvari M47 29 30 Pitkänen & Pihavaara G31 Pitkänen & Pihavaara G31 31 32 Pehkonen & Koskinen I36 Lamberg M46 33 Välinoro & More F27 Välinoro & More F27 34 Lamberg M46 35 Pohjola A1 Sorvari M47
 • Saa ilmoittautua vapaaehtoiseksi hallitukselle jos haluaa
 • Tärkeintä on kastella istutetut kesäkukat säiden mukaan
 • Ruohikko kastellaan vain, jos se näyttää erityisen kuivalta
 • Kastelukannut löytyvät sekä Ylä- että Ala-Edenin vesipostien vierestä
As. Oy Vuorikaunokki / hallitus
TIEDOTE 20.4.2012
Taloyhtiön hallitus kokoontui 29.2.2012 ja 3.4.2012 (tilinpäätöskokous) ja käsitteli kokouksissa mm. seuraavia asioita:
 • Räystäät ja harsuuntuneet rimoitukset (YIT reklamaatio): Jatkotoimenpiteenä hallitus on valtuuttanut lakimies Janne Vikeväisen (Suomen Juristit Oy) laatimaan tarkemman reklamaation YIT:lle, missä käy ilmi taloyhtiön vaateet asioiden korjaamiseksi. Riippuen YIT:n vastauksesta, taloyhtiön jatkotoimista tullaan päättämään ylimääräisessä yhtiökokouksessa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen, erikseen sovittuna ajankohtana.
 • Vakuutusasia: Taloyhtiön vakuutus sekä talkoovakuutus on kilpailutettu. Kilpailutuksen seurauksena vakuutukset on vaihdettu 1.3.2012 alkaen Pohjolasta vakuutusyhtiö Pohjantähteen (taloyhtiön vakuutus) ja Chartis Finland Oy:hyn (ryhmätapaturmavakuutus).
 • Vuosittainen pihakatselmus: Taloyhtiön edustajien ja huoltoyhtiön välinen pihakatselmus pyritään suorittamaan toukokuun aikana. Pihakatselmuksessa käydään läpi mm. lumenaurauksista syntyneet vahingot. Näitä vahinkoja saa edelleenkin ilmoitella taloyhtiön hallitukselle.
 • Lumityöt: Talven aikana on ollut pari lumimyräkkää, jolloin lumenauraajat eivät ole ehtineet yhtiömme alueelle kuin illalla tai mahdollisesti vasta seuraavana aamuna. Tämän vuoksi mm. pihateillä on ajoneuvoja jäänyt lumeen kiinni. Vastaisuudessa, jos tilanne äityy näin pahaksi, on kaikilla yhtiömme asukkailla tilanteen huomattuaan oikeus ja velvollisuus soittaa kiinteistöhuoltoyhtiömme Piha Revon päivystysnumeroon ja pyytää aurauskalustoa paikalle. Tämä on tietysti lumenaurauksen osalta ajankohtaista vasta ensi talvena. Mutta muinakin vuodenaikoina akuutit taloyhtiön alueen huoltotoimet voi ja pitää ilmoittaa suoraan huoltoyhtiön päivystysnumeroon (erityisesti taloyhtiön asukkaille tai kiinteistöille vaaraa/vahinkoa aiheuttavat asiat).
 • Taloyhtiön vieraspaikkojen vähentäminen: Hallitus ei toistaiseksi näe tarvetta muuttaa taloyhtiön vieraspaikkoja asukaspaikoiksi.
 • Lisäautopaikat: Hallitus on jälleen selvittänyt mahdollisuutta lisäautopaikkoihin. Yhtiöllä on jo käytössään huoneistokohtaiset paikat, yhteisen pysäköintialueen paikat ja muutamia ylimääräisiä paikkoja. Muita paikkoja ei kerta kaikkiaan ole saatavissa. Toisen autopaikan jonoon voi ilmoittautua Karakallion Huollon asiakaspalvelun kautta.
 • Taloyhtiön kotisivut: Taloyhtiölle on vihdoin avattu kotisivut osoitteessa www.vuorikaunokki.fi Kotisivut ovat kuitenkin vielä kehityksen alla joten sivujen sisällöstä saa lähettää hallitukselle palautetta ja parannusehdotuksia. Hallitus pyytää asukkaita myös huomioimaan sen, että jatkossa suurin osa taloyhtiön tiedotettavista asioista ja ohjeistuksista tullaan julkaisemaan vain taloyhtiön kotisivuilla sekä ilmoitustaululla.
 • Yhtiökokous on suunniteltu pidettävän 8.5.2012.
As. Oy Vuorikaunokki / hallitus
TIEDOTE 22.2.2012
 • Lumenpudotus katoilta alkaa jo tänään keskiviikkona 22.2.2012. Lumia pudotetaan vain välttämätön määrä eli kinostuneet ja valuvat lumet.
 • Huomioikaa, että piha-alueella on 10 km/h nopeusrajoitus. Näin talviaikaan hidasteet eivät ole yhtä jyrkkäreunaiset kuin kesäisin, mutta nopeus on silti syytä säilyttää samana.
 • Vieraspaikat on tarkoitettu nimensä mukaisesti vieraskäyttöön ja lyhytaikaiseen pysäköintiin. Asukaspysäköintiin on varattu yksi paikka per asunto ja kakkospaikkojen osalta jonoon voi ilmoittautua isännöitsijäntoimistoon.