Taloyhtiön maalit

Seiniin, rimoituksiin ja räystäisiin käytetty maali ja sävyt:

KOHDE TUOTE SÄVY VALMISTAJA
Talot A-E (1-5) seinien pääväri Ultra Classic T 2513

Tikkurila Oyj

Talot F-M (6-13) seinien pääväri Ultra Classic S 3040-Y40R

Tikkurila Oyj

Talot  A-E (1-5) koristerimoitukset VALTTICOLOR Extra TVT 5057

Tikkurila Oyj

Talot F-M (6-13) koristerimoitukset VALTTICOLOR Extra TVT 5055

Tikkurila Oyj

Räystäät VINHA F 157

Tikkurila Oyj

Ikkunan smyygit ja talot A-E (1-5) 

ikkunan alapuolinen paneelit

VINHA RR 23

Tikkurila Oyj

Harmaat seinät VINHA

RR23 

TVT5823

Homesuoja BORACOL 10 Rh Väritön

Kirjovärit Oy

rimamaali.jpg