Taloyhtiön maalit

Seiniin, rimoituksiin ja räystäisiin käytetty maali ja sävyt:

KOHDE TUOTE SÄVY VALMISTAJA
Talot 1-5 seinien pääväri Ultra Classic T 2513

Tikkurila Oyj

Talot 6-13 seinien pääväri Ultra Classic S 3040-Y40R

Tikkurila Oyj

Talot 1-5 koristerimoitukset VALTTICOLOR Extra TVT 5057

Tikkurila Oyj

Talot 6-13 koristerimoitukset VALTTICOLOR Extra TVT 5055

Tikkurila Oyj

Räystäät VINHA F 157

Tikkurila Oyj

Ikkunan smyygit ja talot 1-5 

ikkunan alapuolinen paneelit

VINHA RR 23

Tikkurila Oyj

Homesuoja BORACOL 10 Rh Väritön

Kirjovärit Oy

rimamaali.jpg